המכון לספרויות

המכון לספרויות בפקולטה למדעי הרוח הוא מסגרת-העל של החוגים בתחום הספרות בפקולטה: החוג לספרות עברית, ספרות כללית והשוואתית, אנגלית, לימודים רומאניים ולטינו-אמריקאיים, לימודים גרמניים, לימודים רוסיים ומזרח אירופאיים והמסלול בכתיבה יוצרת. המכון אחראי על השיעורים המשותפים לכל חוגי הספרות, כגון: "יסודות השירה והסיפורת", "התיאוריה של הביקורת הספרותית", "יצירות-מופת מספרות העולם" ועוד.

כמו כן, המכון ממונה על האירועים המקיפים את לימודי הספרות: ערבי ספרות המוקדשים לספרים חדשים או נושאים ספרותיים, כנסים שונים וטקסי מתן-פרסים של החוגים ושל הפקולטה, כמו פרס דוליצקי לשירה.

המכון עורך, אחת לשנה, כנס ביכורי מחקר המכנס את תלמידי החוגים לספרות סביב נושא מחקרי מסוים. זהו כנס חגיגי וחשוב המהווה פורום לפגישת תלמידי הספרות בפקולטה.

למכון יש מרכז מחקר בשם ״המרכז ללימודי ספרות״.