תואר שני (מוסמך)

לאחר השלמת תואר בוגר ניתן להתקדם ללימודי תואר מוסמך. מטרת לימודי המוסמך היא להעמיק את התמחותם של התלמידים בתחום שיבחרו ולהקנות להם דרכי עבודה מדעית. הלימודים המתקדמים מתקיימים באחת משתי מגמות יסוד:

  1. מסלול מחקרי: בא לפתח את כושרם המחקרי של התלמידים ולהעמיק את ידיעותיהם בתחום לימודיהם. בוגרי מסלול זה יוכלו להמשיך לאחר מכן ללימודים לתואר דוקטור.

  2. מסלול לא-מחקרי: בא להרחיב ולהעמיק את ההשכלה האקדמית, בהיבטיה המקצועיים והעיוניים.

> רשימת החוגים והתוכניות הנלמדים לתואר מוסמך

פרטים על תהליך ההרשמה לשנה א' בתואר ראשון ניתן למצוא באתר

 

השלמת מחקר

תלמידים שסיימו תואר מוסמך במסלול הלא-מחקרי יכולים לקבל למשך שנה אחת מעמד "משלים מחקר" כדי להשלים כתיבת תזה באותו תחום לימודים. התנאים לקבלת מעמד זה הם ממוצע ציונים של 85 לפחות בתואר המוסמך, ומציאת מנחה שיסכים ללוות את כתיבת התזה. למידע נוסף ולבקשת טופסי הרשמה יש לפנות אל רכזת לימודי המוסמך בדוא"ל: michalbro@savion.huji.ac.il

לימודים שלא לתואר

תלמידים בעלי תואר בוגר ועומדים בדרישות הפקולטה והאוניברסיטה רשאים לקחת קורסים מתקדמים גם שלא במסגרת לימודים לתואר אקדמי. לפרטים נוספים ולקבלת טופסי הרשמה ניתן לפנות לרכזת לימודי המוסמך בדוא"ל: michalbro@savion.huji.ac.il

8f799c22ab30b4ec7f3b99c2ab4dc672