תואר ראשון (בוגר)

לימודי תואר בוגר מקנים השכלה אקדמית בתחומי הלימוד המגוונים הנלמדים בפקולטה, כגון מדעי היהדות, היסטוריה, ספרות, אמנות, בלשנות, ארכאולוגיה, תרבות ושפות של אזורים שונים בעולם. הלימודים מעניקים כלים לחשיבה ביקורתית ומכינים את התלמידים להתמודדות עם המציאות המגוונת בכפר הגלובלי.

לימודי התואר נמשכים שלוש שנים (שישה סמסטרים) ומתנהלים באחד משני מסלולים:

  1. מסלול דו-חוגי: הכולל שני חוגים ולימודי חובה נוספים.

  2. מסלול חד-חוגי: אליו ניתן להתקבל משנה ב' - פירוט בקישור להלן.

היקף הלימודים הנדרש לקבלת תואר הוא 60 ש"ש - 120 נ"ז לפחות, ובנוסף: משימות בכתב, לימודי עזר ולימודי עברית ואנגלית (כשפה זרה).

> רשימת החוגים והתוכניות הנלמדים לתואר בוגר

פרטים על תהליך ההרשמה לשנה א' בתואר ראשון ניתן למצוא באתר

8f799c22ab30b4ec7f3b99c2ab4dc672