קול קורא: משרה תקנית בהוראת סנסקריט

English

קול קורא למועמדות ולמועמדים מצטיינים למשרה תקנית בהוראת סנסקריט


האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית במסלול המקביל בפקולטה למדעי הרוח בחוג ללימודי אסיה בהוראת הסנסקריט.

המשרה בהיקף של 50 אחוזים פתוחה למועמדות ולמועמדים בעלי תואר "מוסמך" ו/או בעלי דוקטורט עם ניסיון בהוראה.

דרישות התפקיד:

המשרה פתוחה למועמדות ולמועמדים מצטיינים העוסקים בהוראת הסנסקריט.

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי סנסקריט למתחילים ומתקדמים לתואר בוגר (שנים א'-ג') וקורסי קריאה המותאמים למחקר מתקדם.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה היא עברית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור בקמפוס שיכלול שיעור סנסקריט לדוגמה, ראיון, ומפגשים עם חברי וחברות החוג ללימודי אסיה.

המועמדות והמועמדים מתבקשים להגיש באופן מקוון את פנייתם לדיקן הפקולטה, בצירוף המסמכים הבאים:

 (1) מכתב פנייה

 (2) אישור קבלת תואר מוסמך ו/או דוקטור

 (3) קורות חיים (בהתאם להנחיותCV form)

 (4) רשימת פרסומים ועותק מפרסום אחד (במידה שיש) (בהתאם להנחיותList of Publications form)

 (5) תיאור תוכנית ההוראה (עד שלושה עמודים, בהתאם להנחיות)

 (6) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות בלבד)

 (7) שני מכתבי המלצה בלבד, יישלחו ישירות ע"י הממליצים (בהתאם להנחיות)
 

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 11 בספטמבר 2022

(יש להגיש את החומרים בקבצי PDF בלבד ובשפה האנגלית. תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון)

להגשת מועמדות לחצו כאן

הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד או המועמדת

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות לפרופ' יגאל ברונר בדוא"ל: yigal.bronner@mail.huji.ac.il

מידע נוסף באתר החוג לימודי אסיה 

אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמדים ומועמדות בכל אחד מן התחומים או בכלל