תמיכה בסטודנטים

גב' לילי אילן ليلي إيلان Lily Eilan

שער לאקדמיה

02-5883563

בניין מדעי הרוח, חדר 6138

lily.eilan@mail.huji.ac.il

מר אביאל אסטנובסקי أفيئل أستنوفسكي Aviel Astanovsky

שער לאקדמיה

02-5883563

בניין מדעי הרוח, חדר 6138

aviel.astanovsky@mail.huji.ac.il

גב' אודיה אשל أُودِيا إيشيل  Odeya Eshel

יועצת תמיכה

02-5880331

בניין מדעי הרוח, חדר 4114

hum.adviser@mail.huji.ac.il

גב' הינד מסלמאני هند مسلماني Hind Mslamani

יועצת תמיכה

02-5880331

בניין מדעי הרוח, חדר 4114

hum_advisort@savion.huji.ac.il

גב' רים סאלם ريم سالم Reem Aalem

שער לאקדמיה

02-5883563

בניין מדעי הרוח, חדר 6138

reem.salem@mail.huji.ac.il

גב' ליילה עבד רבה ليلى عبد ربّه Laila Abed Rabbo

שער לאקדמיה

02-5883563

בניין מדעי הרוח, חדר 6138

laila.abedrabbo@mail.huji.ac.il

גב' נרמין שוויקי نرمين شويكي Nermeen Shweiki

רכזת חונכות

רכזת הפרויקט נצעד יחד

02-5881021

בניין מדעי הרוח, חדר 4115

hum_tutoring@savion.huji.ac.il