תמיכה בסטודנטים

גב' סירין אבו מייזר سيرين أبو ميزر

רכזת חונכות

רכזת הפרויקט נצעד יחד

02-5881021

בניין מדעי הרוח, חדר 4115

hum_tutoring@savion.huji.ac.il

 

גב' עתר בן אשר عتار بن أشر

יועצת תמיכה

02-5880331

בניין מדעי הרוח, חדר 4114

hum.adviser@mail.huji.ac.il

 

גב' אסמאא אבו שמסיה أسماء أبو شمسة

יועצת תמיכה

02-5880331

בניין מדעי הרוח, חדר 4114

hum_advisort@savion.huji.ac.il

 

גב' רים סאלם ريم سالم

שער לאקדמיה

02-5883563

בניין מדעי הרוח, חדר 6138

reem.salem@mail.huji.ac.il

 

גב' לילי אילן ليلي إيلان

שער לאקדמיה

02-5883563

בניין מדעי הרוח, חדר 6138

lily.eilan@mail.huji.ac.il

 

גב' ליילה עבד רבה ليلى عبد ربّه

שער לאקדמיה

02-5883563

בניין מדעי הרוח, חדר 6138

laila.abedrabbo@mail.huji.ac.il

 

מר אביאל אסטנובסקי أفيئل أستنوفسكي

שער לאקדמיה

02-5883563

בניין מדעי הרוח, חדר 6138

aviel.astanovsky@mail.huji.ac.il