קול קורא: קוגניציה ומדעי המוח

English

קול קורא
למועמדות ומועמדים מצטיינים למשרה תקנית בהוראה ובמחקר בחוג למדעי הקוגניציה ומדעי המוח בתחומים הבאים:

החוג למדעי הקוגניציה והמוח של האוניברסיטה העברית בירושלים מזמינים מועמדים ומועממדות מובילים להגיש מועמדות למשרה תקנית לשנה האקדמית תשפ"ג. הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד.

המחקר בחוג לקוגניציה עוסק בהבנתם של מנגנונים קוגניטיביים כגון ייצוג ועיבוד מידע, תפיסה, למידה וקבלת החלטות ושפה. לשם כך חוקרי החוג בוחנים היבטים פילוסופיים, חברתיים, חישוביים ומוחיים של מנגנונים אלה, ומקיימים אינטגרציה בין הדיסציפלינות הרלוונטיות – ובראשן פסיכולוגיה, פילוסופיה, בלשנות, מדעי המחשב, ונוירוביולוגיה.

החוג ידון במועמדים בעלי תואר PhD מכל תחומי הדעת של מדעי הקוגניציה. אלו כוללים את הנושאים הבאים (אך אינם מוגבלים אליהם):

  • מדעי המוח הקוגניטיביים (בדגש ביולוגי או בדגשים אחרים)
  • מחקר חישובי במדעי הקוגניציה
  • פסיכולוגיה קוגניטיבית
  • מחקר על פתולוגיה בעלת היבטים קוגניטיביים
  • בינה מלאכותית ומדעי הנתונים
  • חקר השפה (כולל מפרספקטיבות פסיכולוגיות, נוירולוגיות ופילוסופיות בעלות ממשק מובהק להיבטים קוגניטיביים)

 

המועמדים מתבקשים להגיש את פנייתם דרך הקישור מטה, ולמען את הבקשה לראש החוג למדעי הקוגניציה והמוח, פרופ' הילה יעקובסון, ולראש ועדת החיפוש, פרופ׳ עמרי אבנד. על הפנייה להכיל את המסמכים הבאים:

 (1) מכתב פנייה

 (2) אישור קבלת תואר דוקטור או אישור רשמי על מועד זכאות

 (3) קורות חיים (בהתאם להנחיותCV form)

 (4) רשימת פרסומים (בהתאם להנחיותList of Publications form)

 (5) תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (עד שלושה עמודים, בהתאם להנחיות)

 (6) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות בלבד)

 (7) שני פרסומים מדעיים נבחרים

 (8) שלושה מכתבי המלצה בלבד, יישלחו ישירות ע"י הממליצים (בהתאם להנחיות)

 

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 7 באוקטובר 2021, א' בחשוון, תשפ"ב

(יש להגיש את החומרים בשפה האנגלית. תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון)

להגשת מועמדות לחצו כאן

 

לשאלות ולפרטים נוספים (וספציפית בנושא פניות לחוג נוסף) ניתן לפנות לראש ועדת החיפוש של החוג, פרופ׳ עמרי אבנד בדוא"ל  omri.abend@mail.huji.ac.il

 

הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד או המועמדת

המינוי יהיה מינוי משותף בחוג למדעי הקוגניציה ובחוג נוסף. על המועמד להיוועץ עם ראש ועדת החיפוש בנושא.

אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמדים ומועמדות בכל אחד מן התחומים או בכלל