על המכון

בית ספר מנדל מכשיר את דור החוקרים הבא במדעי הרוח, באמצעות יצירת קהילה אקדמית פעילה ותוססת, במסגרות רב-גילאיות ולפרקי זמן ממושכים - שנתיים ללימודי מוסמך, שלוש-ארבע שנים לדוקטורט ולפוסט-דוקטורט. בבית הספר פועלות קבוצות מחקר רב-תחומיות של חוקרים צעירים בצד חוקרים מנוסים ובכירים, והוא מארח חוקרים מובילים מחו"ל להוראה ולמחקר.

בבניין מנדל שוכנות היחידות המרכיבות את בית הספר: התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים; התכנית לדוקטורנטים מצטיינים; מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות; ותכנית עמיתי מרטין בובר. הבניין מציע מרחבי לימוד מרווחים ומשוכללים וסביבת עבודה משותפת, ידידותית ומפרה מבחינה אינטלקטואלית.

אתר בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח >>

 

אירינה דוסטוב

מנהלת אדמניסטרטיבית

02-5882658
msas@savion.huji.ac.il