מרכזים ומפעלי מחקר

אמנויות

הארכיון והמוזיאון לתיאטרון ע"ש ישראל גור

ארכיון מגזרות נייר ע"ש גיזה פרנקל

המרכז לאמנות יהודית

המרכז לתולדות האומנות ע"ש סמית

היסטוריה

מדעי הלשון, פילוסופיה וקוגניציה