מלגות דוקטורט

מלגות נשיא

על המלגה: תכנית מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח הינה חלק אינטגרלי מבית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. תלמידים זכאים למלגה לכל היותר למשך 4 שנים (3 שנים למועמדים שנרשמו בהיותם בשלב ב').

קהל יעד: לתלמידים שיהיו רשומים ללימודי התואר שלישי בשנה העוקבת

סכום: 60,000 ₪ לשנה ופטור משכר לימוד.

מועד פרסום: בסמסטר חורף של כל שנת לימודים מתפרסם קול קורא להגשת מועמדות למלגות נשיא לדוקטורט.

לפרטים נוספים

רוטנשטרייך, ות״ת

על המלגה: המלגה מוענקת עם אפשרות הארכה לשנה רביעית במקרים חריגים או עד אישור עבודת הדוקטור, לפי המוקדם. המועמדים למלגה יהיו סטודנטים שתכנית הדוקטורט שלהם אושרה עד שנה לפני תום המועד להגשת המועמדות וכן לא יאוחר משנתיים מיום אישור (קבלת זכאות) התואר השני שלהם. במקרים של חריגה של עד חודשיים מלוחות הזמנים שצוינו, הוועדה תשקול החלטתה בכל מקרה לגופו.

קהל יעד: דוקטורנטים מצטיינים במדעי הרוח

סכום: 80,000 ₪ לשנה ופטור משכר לימוד במשך *שלוש שנים.

מועד הפרסום: קול קורא מתפרסם בסמסטר חורף של כל שנת לימודים.

לפרטים נוספים

פריפריה לב-ציון, ות״ת

על המלגה: התוכנית מיועדת לדוקטורנטים מצטיינים בעלי רקע סוציו-אקונומי נמוך אשר גדלו באזורי פריפריה, לתקופה של עד שלוש שנים.

סכום: 62,200 ₪ + 10,000 ₪ להוצאות מחקר, עבור כל שנה.

מועד הפרסום: המלגה מתפרסמת ע"י ות"ת. הפרסום נעשה בחודש ינואר.

לפרטים נוספים (PDF)

ות״ת לדוקטורנטים מהחברה הערבית ובני המיעוטים

על המלגה: תכנית המלגות מיועדת להרחבת הנגישות להשכלה גבוהה לחברה הערבית

קהל יעד: לדוקטורנטים מהחברה הערבית ובני המיעוטים לתקופה של שלוש שנים

סכום: 62,200 ₪ + 10,000 ₪ להוצאות מחקר עבור כל שנה.

מועד פרסום: המלגה מתפרסמת ע"י ות"ת, בדרך כלל בינואר

פרטים נוספים באתר המועצה להשכלה גבוהה

אריאן דה רוטשילד

על המלגה: המלגה מוענקת לתקופה שלא תעלה על ארבע שנים או עד סיום הלימודים לתואר - המוקדם מבין השניים. חידוש המלגה מידי שנה, כפוף להתקדמות נאותה בלימודים ובמחקר.  תכנית ייחודית זו שנוסדה ע"י קרן רוטשילד קיסריה, פועלת ליצירת חברה ישראלית טובה יותר באמצעות קידום השכלה גבוהה ומחויבות חברתית, מבקשת לקדם שוויון הזדמנויות באקדמיה ובחברה הישראלית על ידי תמיכה בדוקטורנטיות מוכשרות ובעלות מוטיבציה, אשר עבורן מהווה מלגה זו רכיב משמעותי לסיום התואר.

קהל יעד: תלמידות דוקטורט מצטיינות של האוניברסיטה העברית בכל התחומים

סכום: 60,000 ₪ בשנה

הערות מיוחדות להגשת הטופס: המלגאיות מתחייבות לעסוק במהלך לימודיהן בפעילות התנדבותית בעלת אופי חינוכי. כמו כן, הקרן תעניק לכל מלגאית, החל משנה השנייה למלגה, מענק חד פעמי בסך 20,000 ₪ בעבור השתתפות בכנסים מדעיים בחו"ל לצורך הצגת ממצאים מן ולטובת המחקר ונסיעות לחו"ל לקידום הצרכים האקדמיים הנוגעים במחקר.

לפרטים נוספים

פרס פולנסקי

על המלגה: פרס פולונסקי מוענק למחקרים במדעי הרוח עבור יצירתיות ומקוריות. הפרסים מוענקים במהלך חבר הנאמנים המתקיים בחודש יוני.

קהל יעד: פרס אחד עבור עבודת דוקטורט (שנכתבה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית) ופרס אחד למאמר או תזה לתואר שני (לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית).

סכום: לחוקרים ופוסדוק' בין 6000 ל – 10000 דולר, למסטרנטים ודוקטורנטים בין 2000 ל – 5000 דולר.

מועד הפרסום:  חודש דצמבר.

מועד אחרון להגשה: 15.1.2020.

לפרטים נוספים והגשת מועמדות לחצ/י כאן

"טרינק יוסף"

על המלגה: דרישה מיוחדת התלמיד הזוכה מתבקש לשלוח לתורם (באמצעות קשרי חוץ) דו"ח התקדמותו במחקר לאחר כשנה מכתב תודה. בשנת הלימודים תשע"ז הוגשו לתורם מועמדים מהפקולטה למדעי הרוח.

קהל יעד: תלמידי דוקטורט או פוסט-דוקטורט בפקולטה למדעי רוח / החברה. במידת האפשר ישנה העדפה לסטודנטים משוויץ או מצרפת, וזאת בהתאם לבקשת התורם.

סכום: הזוכה יזוכה בסכום המלגה על סך של 4,700$ על ידי המזכירות האקדמית עם אישור התורם ובתום הטיפול דרך חשבונות הסטודנטים.

מועד הפרסום: המלגה מחולקת כל שנה בפקולטה אחרת. תשע"ז – מדעי הרוח

הערות מיוחדות להגשת הטופס: את המועמדות יש להגיש למזכירות לענייני הוראה ותלמידים במהלך חודש דצמבר.

את החומר הרצ"ב יש להגיש באנגלית או בצרפתית:

 1. קורות חיים
 2. תמצית מחקר
 3. מכתב המלצה מהמנחה על נייר לוגו עם חתימה

מלגת רוטשילד

על המלגה: ככלל, המלגה מיועדת להשתלמות במשך שנה אקדמית מלאה.

עם זאת הקרן תאפשר ניצול המלגה על פני שנתיים, ובתנאי שסך כל המלגות  שהמועמד מקבל לשנה, לא יהיו פחות מ- 40,000 דולר לשנה ולא יעלו על 75,000 דולר לשנה.

קהל יעד: לתלמידי דוקטורט וגם לבעלי תואר דוקטור שקיבלו את התואר בארבע השנים האחרונות, להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל.

סכום: כל מלגה שהמועמד מקבל מכל מקור שהוא +המימון שהוא יכול לקבל מהמנחה לפוסט-דוק בחו"ל

מועד הפרסום: פעם בשנה, בחודש יוני. הגשת המועמדות למלגה זו רק באמצעות הפקולטה, ולא יאוחר מתחילת חודש ספטמבר (תאריכים מדויקים בעת הפצת הקול קורא).

מלגת רחל ינאית בן-צבי

על המלגה

המלגה תוענק ב-1.10 בשנה העוקבת. על התלמיד להיות רשום כתלמיד מן המניין בשנה שבה מוענקת המלגה.

קהל יעד

תלמידי דוקטורט בשלבים האחרונים לפני הגשת הדוקטורט שתחום התמחותם קשור לתולדות ארץ ישראל ויישובה.

סכום

כ-40,000 ₪ מלגת מחייה

מועד הפרסום

קול קורא עד סוף פברואר מועבר על ידי מכון יד בן צבי להפצה באוניברסיטה

הערות מיוחדות להגשת הטופס

בטופס הבקשה יש לציין:

 1. ציון תאריך תחילת הלימודים לתואר שלישי
 2. הערכת זמן להגשת עבודת הדוקטורט
 3. אישור על מעבר לשלב ב (חובה)

כמו כן, לטופס יש לצרף:

 1. קורות חיים, כולל רשימת פרסומים
 2. תיאור קצר של עבודת המחקר ותרומתה המשוערת
 3. הצעת מחקר מפורטת
 4. שתי המלצות

פרטים נוספים ובקשת מועמדות

מלגת עזריאלי

על המלגה: המלגה מוצעת לתקופה שאינה עולה על שלוש שנים. עמיתי עזריאלי מחויבים לתרום 40 שעות התנדבות (בכל שנה) אותן ניתן לפרוס לאורך שנת הלימודים. תכנית עמיתי עזריאלי הוקמה על מנת לקדם מצוינות אקדמית בתארים מתקדמים במוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בישראל.

סכום: גובה המלגה 27,000$ בשנה ותקציב מחקר של 3,500$ בשנה.

מועד הפרסום: קול קורא מתפרסם בסמסטר חורף של כל שנת לימודים.

פרטים נוספים

מלגת הצטיינות לדוקטורט ע"ש ג'ורג' ל' מוסה

התכנית ע"ש ג'ורג' ל' מוסה בהיסטוריה ובית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח מכריזים על מלגת הצטיינות רב-שנתית לדוקטורט לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים.

המלגה מממנת שנת לימודים מלאה באוניברסיטת ויסקונסין, מדיסון ושלוש שנות לימודים בישראל. גובה המלגה בישראל 60,000 ש"ח לשנה. במהלך שנות לימודיהם בארץ מלגאי מוסה ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח.

גובה מלגת המחייה באוניברסיטת ויסקונסין 3000 דולר בחודש. המימון כולל כרטיס טיסה וביטוח בריאות וכן סיוע בכרטיסי טיסה ובביטוח בריאות לבני משפחה נלווים. הנסיעה לויסקונסין תתרחש בשנה השנייה של המלגה, והיא חלק אינטגרלי בתכנית לה נדרש המלגאי.

רשאים להגיש מועמדות למלגה:

תלמידי מ"א מחקרי הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה למוסמך, תלמידים בעלי תואר מ"א מחקרי, או תלמידים הנמצאים בשלבים הראשונים של הלימודים לדוקטורט (אף לאחר אישור הצעת הדוקטורט) עד שנתיים מן ההרשמה לתואר. המנחה של המועמד/ת חייב/ת להיות חבר/ת סגל מאחד החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית. מלגאי מוסה אינם רשאים לקבל במקביל מלגה רב-שנתית אחרת של האוניברסיטה העברית.

המלגות מיועדות לתלמידי ותלמידות החוגים ההיסטוריים באוניברסיטה העברית בירושלים עם עדיפות ללומדים בחוג להיסטוריה כללית.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למיכל פרידמן, רכזת תכנית מוסה באוניברסיטה העברית בירושלים: michal.friedman2@mail.huji.ac.il ו\או לעיין בפרטי בקול הקורא למלגה כאן

 

תהליך הגשת מועמדות למלגה:

ההרשמה תתבצע דרך המערכת להגשת מועמדות למלגות: http://scholarships.huji.ac.il

 

לוח זמנים

מועד אחרון להגשת מועמדות: 2 בפברואר 2020

מועמדים ומועמדות שיימצאו מתאימים יוזמנו לראיון בשבוע הראשון של מרץ 2020.

 

מסמכים נדרשים להגשה

שימו לב כי המסמכים היחידים שצריכים להיות מוגשים באנגלית הם: קורות חיים ותכנית עבודה מתוכננת לדוקטורט. ההמלצות ויתר המסמכים יכולים להיות בעברית.

 

 • טופס פרטים אישיים (יופיע במערכת הגשת המלגות)
 • שתי המלצות- אחת ההמלצות חייבת להיות ממנחה למוסמך או לדוקטורט של המועמד/ת
 • קורות חיים באנגלית (עד שני עמודים)
 • תמונה
 • תכנית עבודה מתוכננת בדוקטורט באנגלית- עד שני עמודים
 • דוגמת כתיבה (עד 20 עמודים: עבודת סמינר או כל כתיבה אקדמית אחרת)
 • גיליון ציונים תואר ראשון 
 • אישור זכאות לתואר ראשון
 • גיליון ציונים תואר שני
 • אישור סיום תואר שני (במידה ורלוונטי)
 • אישור מעבר לשלב ב' (במידה ורלוונטי)
 • הצעת מחקר שאושרה על ידי הוועדה המלווה (במידה ורלוונטי)
 • כל מועמד מתבקש לרשום שמות של עד שני מנטורים אפשריים באוניברסיטת ויסקונסין (בהתייעצות עם המנחה באוניברסיטה העברית, נא לא ליצור קשר ישיר עם המנטורים). השמות יירשמו בטופס הפרטים האישיים במערכת הגשת המלגות. 

 

תנאי מלגת מוסה:

המלגה מיועדת לאפשר לדוקטורנטים מצטיינים להקדיש את עיקר זמנם למחקר. מתוך כך נגזרות הדרישות הבאות:

 • מקבלי המלגה יהיו תלמידי האוניברסיטה העברית במשך כל תקופת הדוקטורט.
 • הזכאות למלגה היא לכל היותר למשך ארבע שנים (שלוש שנים למועמדים שנרשמו בהיותם בשלב ב').
 • במהלך שנות הלימודים בישראל מקבלי המלגה ישתייכו לתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר על שם ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. כל זכויות וחובות משתתפי התכנית יכולו עליהם.
 • עיקר פעילותם האקדמית של מקבלי המלגה תהיה בין כותלי האוניברסיטה. מקבלי המלגה הם המצוינים שבין התלמידים ואנו מצפים כי הם יזמו וישתתפו בסמינרים, ימי עיון, וסדנאות בקמפוס האוניברסיטה, כך שפעילותם תהווה מוקד לקהילה אוניברסיטאית לומדת.
 • במהלך שנות הלימודים בישראל  מקבלי המלגה יתחייבו לשהות לכל הפחות יומיים בשבוע במשרד שיוקצה להם בבניין מנדל.
 • מקבלי המלגה מתחייבים לנסוע לשנה לאוניברסיטת ויסקונסין במדיסון. זו תהיה השנה השנייה של המלגה. במהלך השנה בויסקונסין מקבלי המלגה ישתתפו בקורסים בהיקף של לפחות 6 נקודות זכות (אחד מהם יכול להיות הדרכה אישית, בדרך כלל בסמסטר השני). כל מלגאי/ת יקושר עם מנטור או מנטורית מהסגל של אוניברסיטת ויסקונסין.
 • מקבלי המלגה יתחייבו שלא לעבוד בשום עבודה בשכר באוניברסיטה או מחוץ לאוניברסיטה בהיקף משרה שיעלה על 50%.
 • מועמדים/ות למלגות מוסה חייבים להירשם עד יולי 2020 ברשות לתלמיד מחקר כתלמידים על תנאי בשנת הלימודים תש"פ, להשלים את כל חובות הלימודים שלהם עד 30 בספטמבר 2020 ולהגיש אישור לזכאות לתואר עד 31 בדצמבר 2020. תלמידים/ות שלא יסיימו את לימודיהם למוסמך (כולל קבלת ציון על עבודת הגמר) עד 1.1.2021, מלגתם תישלל.
 • הציפייה היא כי מקבלי המלגה יעברו תוך שנה משלב א' לשלב ב' וכי יסיימו את כתיבת הדוקטורט תוך שלוש שנים לכל היותר ממועד קבלתם לשלב ב'.
 • המשך המלגה משנה לשנה איננו אוטומטי. ועדת מלגות מוסה תבדוק מדי שנה את זכאות מקבלי המלגות לחידוש המלגה בשנה הבאה. לוועדה סמכות להורות על הפסקת המלגה, כאשר היא סבורה כי מקבל המלגה אינו עומד בתנאי המלגה. תנאי להמשך קבלת המלגה בשנה שנייה הוא מעבר משלב א' לשלב ב' (דהיינו אישור הצעת המחקר).