מלגות בתר-דוקטורט

"טרינק יוסף"

על המלגה: דרישה מיוחדת התלמיד הזוכה מתבקש לשלוח לתורם (באמצעות קשרי חוץ) דו"ח התקדמותו במחקר לאחר כשנה מכתב תודה. בשנת הלימודים תשע"ז הוגשו לתורם מועמדים מהפקולטה למדעי הרוח.

קהל יעד: תלמידי דוקטורט או פוסט-דוקטורט בפקולטה למדעי רוח / החברה. במידת האפשר ישנה העדפה לסטודנטים משוויץ או מצרפת, וזאת בהתאם לבקשת התורם.

סכום: הזוכה יזוכה בסכום המלגה על סך של 4,700$ על ידי המזכירות האקדמית עם אישור התורם ובתום הטיפול דרך חשבונות הסטודנטים.

מועד הפרסום: המלגה מחולקת כל שנה בפקולטה אחרת. תשע"ז – מדעי הרוח

הערות מיוחדות להגשת הטופס: את המועמדות יש להגיש למזכירות לענייני הוראה ותלמידים במהלך חודש דצמבר.

את החומר הרצ"ב יש להגיש באנגלית או בצרפתית:

  1. קורות חיים
  2. תמצית מחקר
  3. מכתב המלצה מהמנחה על נייר לוגו עם חתימה

מלגת בתר דוקטורנטיות מצטיינות

על המלגה: תכנית המיועדת לסייע לדוקטורנטיות מצטיינות מאוניברסיטאות מחקר בישראל, לצאת להשתלמות (פוסט-דוקטורט) באוניברסיטאות מובילות בחו"ל.

קהל יעד: תלמידות בתר דוקטורנטיות מצטיינות

סכום: $15,000-$20,000 לשנתיים בהתאם למצב משפחתי

מועד פרסום :המלגה מתפרסמת ע"י ות"ת, בדרך כלל בינואר

לפרטים נוספים לחצו כאן

 

מלגת רוטשילד

על המלגה: ככלל, המלגה מיועדת להשתלמות במשך שנה אקדמית מלאה.

עם זאת הקרן תאפשר ניצול המלגה על פני שנתיים, ובתנאי שסך כל המלגות  שהמועמד מקבל לשנה, לא יהיו פחות מ- 40,000 דולר לשנה ולא יעלו על 75,000 דולר לשנה.

קהל יעד: לתלמידי דוקטורט וגם לבעלי תואר דוקטור שקיבלו את התואר בארבע השנים האחרונות, להשתלמות בתר-דוקטורט בחו"ל.

סכום: כל מלגה שהמועמד מקבל מכל מקור שהוא +המימון שהוא יכול לקבל מהמנחה לפוסט-דוק בחו"ל

מועד הפרסום: פעם בשנה, בחודש יוני. הגשת המועמדות למלגה זו רק באמצעות הפקולטה, ולא יאוחר מתחילת חודש ספטמבר (תאריכים מדויקים בעת הפצת הקול קורא).