לשכת הדיקן

פרופ' מיכאל סיגל

דיקן הפקולטה למדעי הרוח

פרופסור מן המניין בחוג למקרא

בניין מדעי הרוח, חדר 5403

02-5883717

Michael.Segal@mail.huji.ac.il

 

גב' רחל אליאסיאן

דיקנית משנה

בניין מדעי הרוח, חדר 5403

02-5881469

rachele@savion.huji.ac.il

 

פרופ' ערן כהן

סגן דיקן להוראה

פרופסור מן המניין בחוג לבלשנות

בניין מדעי הרוח, חדר 6612

02-5883834

Cohen.Eran@mail.huji.ac.il

 

פרופ' ליאור גרוסמן

ראש המדור לארכאולוגיה פרהיסטורית

ראש המעבדה לארכיאולוגיה חישובית

סגנית דיקן למחקר

המכון לארכאולוגיה, חדר 204

02-5882118

leore.grosman@mail.huji.ac.il

 

גב' לאה מזרחי

עוזרת דיקן

בניין מדעי הרוח, חדר 5403

02-5883717

humdean_office@savion.huji.ac.il

 

גב' נוהר לוי

עוזרת דיקנית המשנה

בניין מדעי הרוח, חדר 5403

02-5883718

noharlevy@savion.huji.ac.il