הוועדה הפקולטאית

הוועדה הפקולטאית

הוועדה הפקולטאית דנה בבקשות לאישור מחקריהם של חברי הסגל וכן עבודות מוסמך ודוקטור שמעורבים בהם בני אדם.

 

חברות וחבר הוועדה הם:

 

הוועדה האתית העליונה

הועדה האתית העליונה דנה במקרים הבאים:

  • אישור להצעות מחקר למממנים הדורשים דיון בתקן IRB הפדראלי, שאותו יש לחדש מדי שנה.
  • בקשות תקדימיות המועברות אליה מהוועדות הפקולטאיות.
  • בקשות החורגות מסמכותן של הוועדות הפקולטאיות, כגון מחקרים שמעורבות בהם אוכלוסיות פגיעות, לדוגמה ילדים, נשים הרות, חוסים, חיילים, אסירים ונכים.
  • משמשת ערכאת ערעור על החלטת ועדה פקולטאית.
  • במקרים של תקלה או סיכון למעורבים שהתגלו בדיעבד והובאו לידיעתה.​​

במקרה של דיון בערעור על החלטה של הוועדה הפקולטאית, החלטת הוועדה העליונה היא ההחלטה הסופית. בכל דיון אחר, ניתן לערער על החלטת הוועדה העליונה. במקרה זה, הוועדה תדון שנית בעניין ותכריע לגביו סופית.

יו"ר ועדת האתיקה העליונה: רקפת צ'רנינסקי