האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  קולות קוראים לסגל
קולות קוראים למרצים
קול קורא למועמדים מצטיינים למשרות תקניות בהוראה ובמחקר (תאריך אחרון להגשה: 17.9.17)
להרחבה
קול קורא להגשת מחקרים למכון פאלק לשנת 2017 (תאריך אחרון להגשה: 31.12.17)
להרחבה
Heineken Prizes 2018 Biennial awards for internationally acclaimed scientists and scholars (deadline: 15.10.17)
להרחבה
תמיכה בהבאת מרצה קנדי להשתתפות בכנס/ הרצאה ציבורית/ סמינר מחלקתי (2017-18)
להרחבה
Call for nominatins: The Holberg Prize 2018 (Deadline: 15.6.17)
להרחבה
Humanities Fund Israel - Sustainability Grants 2017 (Deadline: 31.5.17)
להרחבה
קול קורא לתכניות אירוח עבור מרצים ישראלים העוסקים בחקר ישראל המודרנית (תאריך אחרון: 13.9.17)
להרחבה
מרכז הלברט ללימודים קנדיים מציע לקול קורא לקורס נודד
להרחבה
מענק קרן אליסיה לחקר מדינת ישראל לשנת תשע"ז
מרכז צ'ריק מזמין את חברי הסגל הבכיר של האוניברסיטה העברית להגיש בקשות לתמיכה במחקרים על מדינת ישראל והחברה הישראלית מטעם קרן אליסיה. יתקבלו הצעות מתחומים שונים במדעי-החברה, מדעי הרוח, משפטים, חינוך ועבודה סוציאלית.
להרחבה
 
  הבא123
חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים