האוניברסיטה העברית בירושלים
  הפקולטה למדעי הרוח
הפקולטה למדעי הרוח חדש בפקולטה
חדש בפקולטה  קולות קוראים לסגל
פרס ע"ש מרדכי איש-שלום
יינתן לחוקר בראשית דרכו המחקרית על פרסום ספר ראשון בעברית שעניינו תולדות ארץ ישראל או תולדות ירושלים,שראה אור בשנים תשע"א-תשע"ה (2011 - 2014)
להרחבה
קול קורא להגשת מאמרים לכתב העת "זמן חינוך"
להרחבה
קול קורא - למערכת כתב העת "רוח הספורט"
להרחבה
מענק מטעם פורום אירופה לבניית קורסים חדשים למוסמך
להרחבה
 
  123הקודם
חדשות הפקולטה
קולות קוראים לסגל
קולות קוראים לסטודנטים
הוקרה ופרסים לסגל
בניית אתרים ICS © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים